Category Archives: Others

ከሰው ላይ ይልቅ ሀሳብ ላይ እናተኩር!

ከሰሞኑ በወንድም ሀሰን ታጁ ቀረበ የተባለ ጽሁፍ በመሰራጨት ላይ ይገኛል፡፡ ይህ ጽሁፍ በውስጡ የተለያዩ ሀሳቦችን ይዟል፡፡ እኛ የሀሰን ታጁን ሀሳብ አስመልክቶ ዝርዝር ሀሳቦችን ከመሰንዘራችን በፊት አንድ አንድ ጠቃሚ ነጥቦችን ለማንሳት ወደድን፡፡ በመጀመሪያ ደረጃ እኛም ሆንን ብዙዎች ከጽሁፉ ይዘት በመነሳት ይህ ጽሁፍ በእርግጥ የወንድም ሀሰን ታጁ ነው? ብለን ለመጠየቅ እየተገደድን ነው፡፡ ምክንያቱም የምናውቀውና የምናከብረውን ሀሰን ታጁ በዚህ ጽሁፍ ልናገኘው አልቻልንምና፡፡ ሆኖም ወንድም ሀሰን ጽሁፉን ራሱ በአካልም ጭምር ለተለያዩ ወንድሞች እያሰራጨው እንደሆነ ማረጋገጥ ችለናል፡፡ ከዚህም አልፎ ወንድም ሀሰን ከትላንት ረፋድ ጀምሮ በራሱ የፌስ ቡክ አካውንት በመምጣት ጽሁፍን ለማስነበብና ለማወያየት ጥረት እያደረገ ይገኛል፡፡

ይህ የሚበረታታ ተግባር ነው፡፡ በመግባባት ላይ የተመሰረተን ሰላማዊ ውይይት የሚጠላ አይደለም፡፡ መጀመሪያ ጽሁፉ ይህን ሰላማዊ እንቅስቃሴ በመንቀፍና በመዝለፍ አጉል ስምም በማሰጠት እንዲሁም በሙስሊሙ ህብረተሰብ በጥሩ ጎን በማይታዩ ግለሰቦች አማካኝነት ነበር ወደ ፌስቡክ የመጣው፡፡ ሆኖም ይሄ ተገቢ ያልሆነ አካሄድ ታርሞ ወንድም ሀሰን በራሱ ሀሳቡን ለማንሸራሸር ወደ መድረኩ መምጣቱ ይበል የሚያሰኝ ነው፡፡ ይህን ሀሳብ በዚህ ጊዜ ይዞ መምጣቱ ሊፈጥር የሚችለውን ፊትና መዘዙም እሱን ተጠያቂ ሊያደርገው እንደሚችል ምን ያህል አስቦበታል ለሚለው በቂ ምላሽ የለንም፡፡ ምንአልባትም በዚህ ጉዳይ ወንድም ሀሰን ምላሽ ይሰጣል ብለን ተስፋ እናደርጋለን፡፡ 

የህዝበ ሙስሊሙ ትግል ይቀጥላል

[Radio Negashi/ሬድዮ ነጋሽ] በ16ኛው መቶ ክፍለዘመን ሰሜን ኢትዮጵያን የገዛው አፄ ሶሶኒዮስ ከፖርቱጋል ከመጡ የካቶሊክ እምነት ሰባኪዎች ጋር ወዳጅነት በመፍጠርና ከኃያሉዋ ፖርቱጋል ጋር መዛመድ የስልጣን እድሜዬን ለማራዘም ይረዳኛል በሚል ራእይ የኦርቶጎክስ እምነቱን በመተው ወደ ካቶሊክ እምነት ከገባ በኃላ ህዝቡም እርሱን ተከትሎ ወደ ካቶሊክ እምነት እንዲገባ ት እዛዝ አስተላለፈ። ከህዝቡና ከቀሳውስቱ የተወሰኑት የንጉሱስን ትእዛዝ በማክበር ኃይማኖታቸውን ሲቀይሩ ከህዝቡም ከቀሳውስቱም የሚበዙት ግን አሻፈረኛ በማለት ንጉሱ ላይ አመጹ። ሶሶኒዮስ አመጹን ለመግታት የብዙዎችን ደም አፈሰሰ፤ ህይወትም ቀሰፈ። ያም ሆኖ ግን ያሰበው ሳይሳካለት ቀኑ ደረሰና ወደ ፈጣሪው ተጠራ። ሶሶኒዮስን ተከትሎ ልጁ ፋሲለደስ ነገሰ። ፋሲለደስ የሥልጣን በትሩን እንደጨበጠ አባቱ ይከተል የነበረውን ዜጎችን በኃይል እምነት የማስቀየር የተሳሳተ ፖሊሲና ዘመቻ በመቀየር ህዝቡ ወደ ቀድሞው እምነቱ እንዲመለስ ፈቀደ። አመጹ ቀረ፤ ሠላምም ሰፈነ።